سگ غریبه

جفت عبارتهای "سگ" و "غریبه" رو عزیزانم کَم بهم نسبت ندادن ، به انحاء مختلف با دلیل یا بی دلیل غریبه بودم یا سگ. ولی هیچوقت جفتش رو با هم نبودم، وقتی تقریباً عزیزترین آدم زندگیم بهم گفت "سگ غریبه" شکستم! کامل شکستم...

راست گفت، احساس غربت کردم اونجا! یه سگ غریبه وسط چند تا آدم دیگه!

غربتم موند توی دلم ، ولی روی سگم رو دید...

/ 0 نظر / 12 بازدید