روایت شده که...

وقتی همسر فرخ فوت کرد، خود فرخ اینقدر غصه خورد و اینقدر ناراحت بود که سوم همسرش خودش از دنیا رفت...

/ 6 نظر / 432 بازدید
elanor

مامانم یه دایی داشت که 40 ام زنش مرد! ینی رسما دق کرد... جد شما البته عاشق تر بودن گویا...

محدثه

wow ! ممکنه یعنی ؟! مجنونم بعد لیلی دو سال زنده موندا ! :ا

توكا

اين داستان ادامه ... نداره ديگه؟؟؟ اگه بازم ادامه داره بزار تعارف نكن[نیشخند]

محدثه

از اون جا که احتمال قریب به یقین یک کلاغ چهل کلاغ گشته است ... بشنو و باور چی ؟ مکن . [چشمک] از ما گفتن بود ![نیشخند]

دال الف

آقا کامل روایت کن!!! روایته انقدر لباسای زنشو بو کرده و گریه کرده تا ازدنیا رفته. عین حقیقته [ناراحت]